Scouting i världen

Grekiska scouterScoutrörelsen finns över hela världen, och även om det finns stora skillnader mellan hur olika förbund i olika länder väljer att organisera verksamheten så är likheterna större än skillnader.

Robert Baden-Powells bok Scouting for Boys gavs ut i sin första upplaga 1908. Redan året därpå grundades den första scoutkåren utanför Brittiska imperiet, i Chile. Idag finns det scoutförbund i nästan alla länder i världen, och inom rörelsen finns det ett stort internationellt samarbete.

År 2010 fanns det 32 miljoner scouter i världen. Överlägset flest finns i Indonesien, som hade 17 miljoner scouter. Andra stormakter i scoutsammanhang är USA (7,5 miljoner), Indien (4,2 miljoner), Filippinerna (2,2 miljoner) och Thailand (1,3 miljoner). I Storbritannien, där Scoutrörelsen grundades, finns ungefär en miljon scouter, vilket är ungefär lika många som i Bangladesh.

Pojk- och flickscouter

Alla som är scouter kallas dock inte för det. I många länder skiljer man på pojk- och flickscouter. Så var det i Sverige fram till ungefär 1960-talet, men sedan slog man ihop avdelningarna i de flesta kårer. Sveriges största kår, Mälarhöjdens scoutkår, har dock fortfarande separata pojk- och flickgrupper. I scoutingens hemland Storbritannien kallades ursprungligen pojkarna för scouts, alltså spejare, och flickorna för guides, vägvisare. Idag finns det flickscouter i Storbritannien, men guides finns också kvar, och där finns det inga pojkar.

Det finns också två världsorganisationer: WOSM (World Association of the Scout Movement) för scouter och WAGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) för flickscouter och guides. I vissa länder finns det både scout- och guideförbund, som båda har medlemmar av båda könen. Så är det i bl.a. Grekland, Slovenien och Spanien. 2006 hade WOSM 155 medlemsorganisationer, varav endast 20 enbart hade medlemmar av manligt kön. 33 organisationer var medlemmar i både WOSM och WAGGS. Flickorganisationen WAGGS hade vid samma tidpunkt 144 medlemsorganisationer, varav 93 enbart hade flickor och kvinnor som medlemmar. Många nationella scoutförbund är medlemmar i både WOSM och WAGGS.